Polowanie na jeleniów - tylko w Polsce!!!

Historia koła

Koło Łowieckie „PONOWA” istnieje od 15 lat.
Udało się nam wiele osiągnąć przez te lata i chcemy osiągnąć jeszcze więcej, mamy plany, zamierzenia, wiarę i zamiłowanie.  Jesteśmy grupą wielbicieli kniei, którzy w zgiełku i pędzie obecnych czasów znajdują chwilę by cieszyć się z obcowania z naturą. 
Historia koła łowieckiego „Ponowa” nie jest tak bogata jak w większości kół w Polsce przedwojennej i powojennej. W 1970 roku na terenach byłych województw ciechanowskiego i warmińsko – mazurskiego zawiązało się Koło Łowieckie NR. 1 „SZARAK '' w Mławie. Dzierżawiąc 4 obwody dwa polne 29 i 33, oraz dwa leśne 181 i 34. W dniu 31 maja 1998 roku na walnym zgromadzeniu 31 myśliwych i 4 stażystów oddzieliło się od koła łowieckiego „SZARAK” tworząc Koło o nazwie PONOWA w Mławie. Obwody łowieckie przejęte po podziale zaliczono do obwodów słabych. Obwód 33 i 34 stanowił łączną powierzchnię 9861 ha, w tym powierzchnia lasu wynosiła 1156 ha. Na dzierżawionych terenach znajdowało się 12 paśników, 10 lizawek, 3 poletka uprawowe i 37 zwyżek. Zwierzyna na dzierżawionych odwodach występuje zróżnicowana: gruba, drobna, oraz ptactwo łowne. Początkowo koło wynajmowało salę w Leśniczówce na posiedzenia zarządu i zebrania, w niedługim czasie udało się wydzierżawić i wyremontować większą część leśniczówki, która stała się siedzibą koła.

Informacja

Serdecznie witamy wszystkich gości na naszej stronie internetowej Koła Łowieckiego "PONOWA" w Mławie.
Strona ma charakter czysto informacyjny i wszystkie zawarte na niej materiały informują o życiu, historii, działalności oraz gospodarce łowieckiej prowadzonej przez Koło Łowieckie "PONOWA" w Mławie. Jeśli materiały zawarte na stronie nie interesują Cię lub w jakikolwiek sposób są dla Ciebie sprzeczne z poglądami proszę opuść stronę.

Szanowni Państwo

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Koło Łowieckie Ponowa (dalej ,,Administrator lub ,,PZŁ” ) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych,

informuje  o  zasadach  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  oraz  o  przysługujących  Państwu prawach z tym związanych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Kole Łowieckim Ponowa możliwy jest pod adres e-mail:

prezes@ponowa-mlawa.pl , sekretarz@ponowa-mlawa.pl

lub pod adresem pocztowym: ul.Srebrna 10, 06-500 Mława

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach

Statutowych Polskiego Związku Łowieckiego, czyli:

1) prowadzenia gospodarki łowieckiej;

2) troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową, jednostkami

organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz

organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji

zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;

3) ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt

łownych;

4) czuwania  nad  przestrzeganiem  przez  członków  PZŁ  prawa,  zasad  etyki,  obyczajów  i  tradycji

łowieckich;

5) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;

6) współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;

7) wspierania i prowadzenia prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;

8) prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;

9) realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

10) egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych)  zgodnie z naszą

Polityką retencji danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie może

Pan/Pani uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub

zlecić ich usunięcie. Ma Pan/Pani również prawo do ograniczenia przetwarzania  danych  oraz  do  ich

przeniesienia. W  przypadku  stwierdzenia  naruszenia  danych

ma  Pan/Pani możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego

-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Podanie  danych  osobowych  jest wymogiem przystąpienia na staż lub wstąpienia do Polskiego Związku Łowieckiego.

  
 
AKTUALNOŚCI
22 grudnia 2012
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.....
22 grudnia 2012
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.....
22 grudnia 2012
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.....
22 grudnia 2012
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.....
22 grudnia 2012
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.....

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
FAZA KSIĘŻYCA